Raport EBI nr 30

Numer: 30/2017

Data sporządzenia: 28-12-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14-02-2018 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 14-05-2018 r.
  3. Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14-08-2018 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14-11-2018 r.

Roczny:

  1. Raport roczny za 2017 rok – 31-05-2018 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka