Raport EBI nr 10

Numer: 10/2018

Data sporządzenia: 24-05-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Raport roczny za 2017 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2017 rok.

Załączniki:

Raport_roczny_2017_Marka_SA_w_restrukturyzacji_cz_1.pdfpdf icon

Raport_roczny_2017_Sprawozdanie_finansowe_cz_2.pdfpdf icon

Raport_roczny_2017_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_Oswiadczenie_Zarzadu_cz_3.pdfpdf icon

Raport_roczny_2017_Sprawozdanie_i_Opinia_Bieglego_Rewidenta_cz_4.pdfpdf icon

Raport_roczny_2017_Stanowisko_i_opinia_Rady_Nadzorczej_cz_5.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka