Raport EBI nr 09

Numer: 09/2018

Data sporządzenia: 18-05-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2017 rok

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji informuje, że Spółka postanowiła zmienić wskazany w raporcie bieżącym Spółki nr 30/2017 termin przekazania raportu rocznego za rok 2017 z 31-05-2018 r. na 24-05-2018 r.

Niniejszym raportem Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania raportu rocznego za 2017 rok:         

Raport roczny za 2017 rok – 24-05-2018 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka