Raport ESPI nr 03

Numer: 03/2018

Data sporządzenia: 21-05-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż pomiędzy Emitentem a Panem Jarosławem Konopką, Prezesem Zarządu spółki Marka S.A. w restrukturyzacji, w dniu 21.05.2018 r. została aneksowana umowa pożyczki z dnia 7.12.2017 r. na kwotę 225.000,00 zł. Zakres zmiany w aneksie dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 07.02.2018 r. Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 07.07.2018 r.

 

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższą zmianę przedstawia załącznik.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_w_restrukturyzacji_21_maja_2018.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka