Raport EBI nr 12

Numer: 12/2018

Data sporządzenia: 24-05-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Korekta Raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2018 r.

Było:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2018 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_I_2018_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdf

Jest:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2018 r. Korekta niektórych danych finansowych z raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2018 roku (RO EBI 07/2018) jest wynikiem zmiany bilansu otwarcia rocznego okresu obrachunkowego po badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. W szczególności korekcie podlegały pozycje bilansu i zmiany kapitału. Zmianie uległ m.in. kapitał własny Spółki ze względu na zwiększoną stratę netto Spółki za 2017 r.

Pełna treść skorygowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Korekta_Raport_kwartalny_I_2018_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka