Raport ESPI nr 04

Numer: 04/2018

Data sporządzenia: 25-05-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Zgłoszenie żądania przez Akcjonariusza umieszczenia dodatkowych uchwał w porządku obrad ZWZA w dniu 15.06.2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2018 z 18 maja 2018 r., informuje, że otrzymał w dniu 24.05.2018 r. od akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Jaszczuka („Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku następujących uchwał:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu.

Treść wniosku Akcjonariusza z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

  1. Wniosek i projekty uchwał Akcjonariusza na ZWZA.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka