Raport EBI nr 17

Numer: 17/2018

Data sporządzenia: 11-06-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały na ZWZA w dniu 15.06.2018 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok („Spółka”), informuje, że otrzymał w dniu 11.06.2018 r. od uprawnionego akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Grabowskiego („Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektu uchwały do pkt. nr 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Treść projektu uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

  1. Projekt uchwały Akcjonariusza na ZWZA w dniu 15.06.2018.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu