Raport EBI nr 20

Numer: 20/2018

Data sporządzenia: 15-06-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZ Marka S.A w restrukturyzacji w dniu 15.06.2018 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marka S.A. w restrukturyzacji rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.

Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 15.06.2018.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu