Raport EBI nr 21

Numer: 21/2018

Data sporządzenia: 15-06-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Informacja o uchwale nie podjętej na ZWZ Marka S.A w restrukturyzacji w dniu 15.06.2018 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 15.06.2018 r., nie podjęło uchwały do punktu nr 14 porządku obrad, dotyczącego uchwały w sprawie powołania biegłego do spraw szczególnych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu