Raport EBI nr 22

Numer: 22/2018

Data sporządzenia: 15-06-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Odstąpienie od głosowania nad punktem nr 16 porządku obrad ZWZA w dniu 15.06.2018 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 15.06.2018 r., odstąpiło od głosowania nad punktem nr 16 porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu, ze względu na złożoną rezygnację Prezesa Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w dniu 05.06.2018 r. Przedmiotowa rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w dniu 05.06.2018 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu