Raport EBI nr 23

Numer: 23/2018

Data sporządzenia: 15-06-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad ZWZA Marka S.A w restrukturyzacji w dniu 15.06.2018 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że podczas obrad ZWZA Marka S.A. w restrukturyzacji w dniu 15 czerwca 2018 r. zostały zgłoszone do protokołu sprzeciwy do następujących uchwał:

  1. Dwóch akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do Uchwały nr 05/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.
  2. Jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 06/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.
  3. Jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 07/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
  4. Dwóch akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do Uchwały nr 08/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu