Raport ESPI nr 06

Numer: 06/2018

Data sporządzenia: 15-06-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, zwołanym na dzień 15.06.2018.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKA S.A. w restrukturyzacji, które zwołane zostało na dzień 15 czerwca 2018 roku („Walne Zgromadzenie”).

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2018 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 4.043.710 (słownie: cztery miliony czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) głosów, co stanowiło 83,51% (słownie: osiemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załączniki:              

  1. Wykaz akcjonariuszy Marka S.A. w restrukturyzacji posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 15.06.2018.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu