Raport EBI nr 24

Numer: 24/2018

Data sporządzenia: 25-06-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2018 roku otrzymał od Pani Iwony Marii Kowalczyk oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 25 czerwca 2018 roku.

Pani Iwona Maria Kowalczyk nie podała powodu rezygnacji.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Iwonie Marii Kowalczyk za pracę wykonywaną w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu