Raport EBI nr 35

Numer: 35/2018

Data sporządzenia: 17-12-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Umowa – badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 17.12.2018 r. została zawarta umowa z Firmą Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3515 i została wybrana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 10.12.2018 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Radosław Grodzki