Raport ESPI nr 10

Numer: 10/2018

Data sporządzenia: 17-12-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Zawarcie istotnej umowy - zaciągnięcie pożyczki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 17.12.2018 r. zawarł umowę pożyczki z osobą fizyczną o wartości 400.000 zł. Zabezpieczeniem przedmiotowej pożyczki jest hipoteka na nieruchomościach Spółki. Umowa pożyczki zawarta jest na czas nieokreślony. Oprocentowanie pożyczki jest zbliżone do stawek rynkowych. Wypłata odsetek nastąpi wraz ze zwrotem sumy głównej. Pożyczka zostanie przeznaczona na bieżącą działalność Spółki.

Niniejsza umowa uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Radosław Grodzki - Prezes Zarządu