Raport ESPI nr 03

Numer: 03/2019

Data sporządzenia: 24-01-2019 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Wpis hipoteki umownej łącznej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 10/2018 z dnia 17.12.2018 r. informuje, że w dniu 21.01.2019 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w księdze wieczystej wpisu hipoteki umownej łącznej do kwoty 500.000,00 zł, będącej zabezpieczeniem pożyczki. Hipoteka ustanowiona została na nieruchomościach będących własnością Spółki w budynku przy ul. Św. Rocha 5 w Białymstoku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Radosław Grodzki