Raport ESPI nr 08

Numer: 08/2019

Data sporządzenia: 16-05-2019 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Złożenie przez Marka S.A. w restrukturyzacji wniosku o otwarcie postępowania o zmianę układu na podstawie Prawo restrukturyzacyjne.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2019 r. z dnia 02.01.2019 r. oraz raportu ESPI nr 6/2019 z dnia 10.04.2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.16.05.2019 r., Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy („Sąd”), nowy wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu („Wniosek”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm. – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).

Wniosek został złożony w oparcie o art. 173 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Wniosek uwzględnia wytyczne Sądu zawarte w uzasadnieniu do Postanowienia Sądu z dnia 01.04.2019 r o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania o zmianę układu złożonego przez Spółkę w dniu 28.12.2018 r. Mając na uwadze obecną sytuację ekonomiczną Spółki, zmiana układu w zakresie harmonogramu spłat polega na zmniejszeniu o ok. 45% wartości wypłacanych rat w poszczególnych datach zatwierdzonego przez Sąd harmonogramu spłat, jak również odroczenie terminu płatności należności obligatariuszom o cztery lata, tj. do 2029 roku. Zmieniony układ zakłada spłatę należności oraz odsetek w 100%, tak, jak to jest określone w obecnie obowiązującym układzie.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Radosław Grodzki