Raport EBI nr 13

Numer: 13/2019

Data sporządzenia: 27-06-2019 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Treść uchwał podjętych na ZWZA Marka S.A w restrukturyzacji w dniu 27.06.2019 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Marka S.A. w restrukturyzacji rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.

Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2019.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Radosław Grodzki - Prezes Zarządu