Raport ESPI nr 16

Numer: 16/2019

Data sporządzenia: 26-08-2019 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Sprostowanie zawiadomienia i zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) informuje, iż w dniu 26.08.2019 roku Emitent otrzymał od Pani Justyny Kruszewskiej sprostowanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 08/2018 z dnia 23.08.2018 r. Treść otrzymanego sprostowania zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż również w dniu 26.08.2019 roku otrzymał od Pani Justyny Kruszewskiej zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Załączniki:

  1. Sprostowanie zawiadomienia o przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku.pdf icon
  1. Zawiadomienie o przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku.pdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Radosław Grodzki - Prezes Zarządu