Raport ESPI nr 22

Numer: 22/2019

Data sporządzenia: 03-12-2019 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – Postępowanie o zmianę układu częściowego zostało zakończone.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2019 z dnia 11.09.2019 r., informuje, iż w dniu 02.12.2019 r. obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pozycja 62231, ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.

Treść ogłoszenia:

„Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że z dniem 26 września 2019 r., to jest z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 5 września 2019 r., sygn. akt VIII GRp 15/19, zatwierdzającego przyjęcie zmiany układu częściowego z dnia 13 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GRp 1/17, dłużnika MARKA spółki akcyjnej w restrukturyzacji w Białymstoku, przejętej na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 26 sierpnia 2019 r.:

1. Postępowanie o zmianę układu częściowego zostało zakończone;

2. Funkcję nadzorcy wykonania układu objął Maciej Pasek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 175).”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prokurent: Beata Malinowska