Raport EBI nr 25

Numer: 25/2019

Data sporządzenia: 30-12-2019 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14-02-2020 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 14-05-2020 r.
  3. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14-08-2020 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13-11-2020 r.

Roczny:

  1. Raport roczny za 2019 rok – 29-05-2020 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jacek Bogusław Konarzewski