Raport EBI nr 08

Numer: 08/2021

Data sporządzenia: 14-05-2021 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2021 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_I_2021_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jacek Bogusław Konarzewski