Raport EBI nr 11

Numer: 11/2021

Data sporządzenia: 28-05-2021 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Raport roczny za 2020 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2020 rok.

Załączniki:

Raport_roczny_2020_Marka_SA_w_restrukturyzacji_cz_1.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_cz_2.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_cz_3.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_Grupy_Kapitałowej_Oswiadczenie_Zarzadu_cz_4.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Sprawozdanie_i_Opinia_Bieglego_Rewidenta_JSF_cz_5.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Sprawozdanie_i_Opinia_Bieglego_Rewidenta_SSF_cz_6.pdfpdf icon

Raport_roczny_2020_Stanowisko_Zarządu_i_opinia_Rady_Nadzorczej_cz_7.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jacek Bogusław Konarzewski