Raport EBI nr 23

Numer: 23/2021

Data sporządzenia: 10-11-2021 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego III kwartał 2021 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_III_2021_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jacek Bogusław Konarzewski