Raport ESPI nr 01

Numer: 01/2021

Data sporządzenia: 12-01-2021 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – Postępowanie o zmianę układu częściowego zostało zakończone.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 z dnia 12.11.2020 r., informuje, iż w dniu 05.01.2021 r. obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pozycja 832, ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.

Treść ogłoszenia:

„Poz. 832. MARKA SPOŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Białymstoku. KRS 0000358994. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2010 r., sygn. akt VIII GRp 15/20, VIII GRp 1/17. [BMSiG-76350/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sekcja Upadłościowa i Restrukturyzacyjna Sekretariatu VIII Wydziału Gospodarczego, ogłasza, że z dniem 25 listopada 2020 r., to jest z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, Sekcja Upadłościowa i Restrukturyzacyjna Sekretariatu VIII Wydziału Gospodarczego, z dnia 30 października 2020 r., sygn.  akt VIII GRp 15/20, zatwierdzającego zmianę układu częściowego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt VIII GRp 1/17, w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika MARKA spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, przyjętej na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 9 października 2020 r.:

1. Postępowanie o zmianę układu częściowego zostało zakończone;

2. Funkcję nadzorcy wykonania układu objął Maciej Henryk Pasek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 175).”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jacek Bogusław Konarzewski