Raport EBI nr 10

Numer: 10/2021

Data sporządzenia: 28-05-2021 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Zwołanie ZWZA na dzień 25 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

          Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok („Spółka”), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358994, wysokość kapitału zakładowego: 4.032.286,00 PLN - wpłacony w całości, NIP: 542-297-18-17, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 25 czerwca 2021 roku, o godzinie 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok.

Pełna treść ogłoszenia i dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki w załączeniu.

Załączniki:              

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 25.06.2021.pdfpdf icon
  2. Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdfpdf icon
  3. Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon
  4. Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdfpdf icon
  5. Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon
  6. Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdfpdf icon
  7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdfpdf icon
  8. Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 25.06.2021.pdfpdf icon
  9. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jacek Bogusław Konarzewski