Raport EBI nr 19

Numer: 19/2022

Data sporządzenia: 12-08-2022 r.

Spółka: MARKA S.A.

Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego II kwartał 2022 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_II_2022_Marka_SA.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Leszek Matys