Raport ESPI nr 01

Numer: 01/2022

Data sporządzenia: 31-03-2022 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Informacja o wypłacie szóstej raty zatwierdzonej zmiany układu z obligatariuszami Spółki.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Marka S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 09.10.2020 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 21.12.2020 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31.03.2022 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H1, tj. kwotę równą wartości szóstej raty zmienionego układu w wysokości 75 676,01 zł (w tym kwota główna 50 000,00 zł stanowiąca 2,50% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 25 676,01 zł na dzień 31.03.2022 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Przedmiotowa wypłacona rata układu stanowi ostateczny wykup obligacji serii H1.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Beata Malinowska – Prokurent