Raport EBI nr 07

Numer: 07/2022

Data sporządzenia: 14-04-2022 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Raport miesięczny marzec 2022 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Treść raportu:

Spółka Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za marzec 2022 r.

Załączniki:

Raport_miesieczny_marzec_2022_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Beata Malinowska – Prokurent