Raport EBI nr 09

Numer: 09/2022

Data sporządzenia: 12-05-2022 r.

Spółka: MARKA S.A.

Tytuł: Raport miesięczny kwiecień 2022 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Treść raportu:

Spółka Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za kwiecień 2022 r.

Załączniki:

Raport_miesieczny_kwiecien_2022_Marka_SA.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Leszek Matys – Prezes Zarządu