Raport ESPI nr 02

Numer: 02/2022

Data sporządzenia: 18-05-2022 r.

Spółka: MARKA S.A.

Tytuł: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 18.05.2022 r. otrzymał informację o przeniesieniu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej, tj. w dniu 9 maja 2022 r. została podpisana umowy cesji wierzytelności opiewająca na kwotę 200.000,00 zł pomiędzy cedentem panem Dariuszem Kowalczykiem będącym członkiem Rady Nadzorczej Spółki i akcjonariuszem Spółki, a cesjonariuszem będącym osobą fizyczną i nie powiązaną ze Spółką.

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższą zmianę, tj. wykreślenie pozycji o wartości pożyczki 200.000,00 zł przedstawia załącznik.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_w_restrukturyzacji_18_maja_2022.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Leszek Matys - Prezes Zarządu