Raport ESPI nr 03

Numer: 03/2022

Data sporządzenia: 31-05-2022 r.

Spółka: MARKA S.A.

Tytuł: Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

          Zarząd Spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok („Spółka”), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358994, wysokość kapitału zakładowego: 4.032.286,00 PLN - wpłacony w całości, NIP: 542-297-18-17, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 28 czerwca 2022 roku, o godzinie 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok.

Załączniki:              

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2022.pdfpdf icon
  2. Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 28.06.2022.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Leszek Matys