Raport EBI nr 13

Numer: 13/2022

Data sporządzenia: 31-05-2022 r.

Spółka: MARKA S.A.

Tytuł: Korekta Raportu okresowego za IV kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2021 r.

Było:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2021 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_IV_2021_Marka_SA_w_restrukturyzacji.pdf

Jest:

Zarząd Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym publikuje treść skorygowanego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2021 r. Korekta niektórych danych finansowych z raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2021 roku (RO EBI 04/2022) jest wynikiem współpracy z biegłym rewidentem weryfikującym wyniki finansowe rocznego okresu obrachunkowego oraz przeprowadzonej w Spółce wewnętrznej analizy. W szczególności korekcie podlegały pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Wskutek weryfikacji danych finansowych za IV kwartał 2021 r., zmianie uległ m.in. wynik finansowy netto Spółki.

Pełna treść skorygowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Korekta_Raport_kwartalny_IV_2021_Marka_SA.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Leszek Matys