Raport EBI nr 16

Numer: 16/2022

Data sporządzenia: 28-06-2022 r.

Spółka: MARKA S.A.

Tytuł: Treść uchwał podjętych na ZWZA Marka S.A w dniu 28.06.2022 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Marka S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.

Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2022.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Leszek Matys - Prezes Zarządu