Raport ESPI nr 04

Numer: 04/2022

Data sporządzenia: 28-06-2022 r.

Spółka: MARKA S.A.

Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, zwołanym na dzień 28.06.2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKA S.A., które zwołane zostało na dzień 28 czerwca 2022 roku („Walne Zgromadzenie”).

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 2.506.273 (słownie: dwa miliony pięćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowiło 51,76% (słownie: pięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załączniki:              

  1. Wykaz akcjonariuszy Marka S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 28.06.2022.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Leszek Matys - Prezes Zarządu