Raport ESPI nr 05

Numer: 05/2022

Data sporządzenia: 29-06-2022 r.

Spółka: MARKA S.A.

Tytuł: Informacja o wypłacie siódmej raty zatwierdzonej zmiany układu z obligatariuszami Spółki.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Marka S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 09.10.2020 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 21.12.2020 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.06.2022 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H2, tj. kwotę równą wartości siódmej raty zmienionego układu w wysokości 327 010,31 zł (w tym kwota główna 217 000,00 zł stanowiąca 20,00% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 110 010,31 zł na dzień 30.06.2022 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Leszek Matys – Prezes Zarządu