Z pierwszej emisji obligacji w ramach programu Spółka pozyskała 2 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy na kwotę 2,482 mln zł, co oznacza 19,42% redukcję zapisów.

Marka S.A. oferowała dwuletnie obligacje o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,5 procent w skali roku. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest zastaw na zmiennym zbiorze wierzytelności o wartości 150 procent wartości emisji. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogli zapisywać się na obligacje do 3 lutego. Popyt przewyższył liczbę dostępnych obligacji, w związku z czym niezbędna była redukcja zapisów.

Celem emisji obligacji było pozyskanie kapitału niezbędnego do zwiększenia skali działania. Ponadto pozyskany kapitał ma posłużyć do uruchomienia nowych produktów, kierowanych do perspektywicznych grup klientów. Marka zaoferuje nowe produkty między innymi rolnikom otrzymującym dotacje. Ponadto w kręgu zainteresowań spółki są firmy z sektora MSP.

Zakończona emisja o wartości 2 mln zł jest pierwszą w ramach uruchomionego programu publicznych emisji obligacji do 2,5 mln euro.

Nowa emisja, jak i pozostałe emisje w ramach publicznego programu emisji będą wprowadzane na Catalyst. Zapisy w ramach programu publicznej emisji prowadził dom maklerski Ventus Asset Management S.A.

Aktualności