Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli. Za zmianą układu głosowali obligatariusze reprezentujący wierzytelności w kwocie: 5.917.937,80 zł, przeciwko zmianie układu głosowali obligatariusze reprezentujący wierzytelności w kwocie: 227.632,88 zł. Prawa i obowiązki obligatariuszy na Zgromadzeniu Wierzycieli wykonywał, powołany przez Sąd kurator obligatariuszy radca prawny Rafał Dyszkiewicz.

Większość obligatariuszy głosowała za przyjęciem zmiany układu częściowego, spełniając przesłanki określone w art. 186 i art. 119 Ustawy prawo restrukturyzacyjne. W wyniku głosowania zmiana układu częściowego została przyjęta. Sędzia komisarz stwierdził przyjęcie zmiany układu częściowego o treści zgodnej z propozycjami układowymi Spółki. Termin posiedzenia Sądu, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie zmiany układu został wyznaczony na dzień 5 września 2019 r., o godz. 13:40.

Harmonogram spłat do zmienionego układu stanowi załącznik do opublikowanego raportu bieżącego ESPI nr 17/2019 w zakładce Relacje inwestorskie/Raporty bieżące/Raporty bieżące - 2019.

Aktualności