Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 30.12.2020 r., Spółka zgodnie z zatwierdzoną zmianą układu częściowego obejmującego obligatariuszy, dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H1, tj. kwotę równą wartości pierwszej raty zmienionego układu w wysokości 167 411,53 zł (w tym kwota główna 120 000,00 zł stanowiąca 6,00% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 47 411,53 zł na dzień 31.12.2020 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Aktualności