Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 27 czerwca 2019 roku, o godzinie 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok

Treść ogłoszenia i projekty uchwał są dostępne w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Aktualności