Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 28.06.2019 r. Spółka zgodnie z zatwierdzonym układem częściowym obejmującym obligatariuszy, dokonała terminowej wypłaty środków finansowych na konto bankowe depozytariusza, tj. kwotę równą wartości pierwszej raty w wysokości 1.160.515,97 zł.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem spłat w dniu 30.06.2019 r. obligatariusze serii E otrzymali 46,70 % kwoty głównej plus odsetki oraz obligatariusze serii F otrzymali 40,00% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.160.515,97 zł ( w tym kwota główna 900.000,00 zł i odsetki 260.515,97 zł).

Aktualności