Zarząd Marka S.A. informuje, iż w dniu 29.12.2022 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H2, tj. kwotę równą wartości dziewiątej raty zmienionego układu w wysokości 336 855,62 zł (w tym kwota główna 217 000,00 zł stanowiąca 20,00% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 119 855,62 zł na dzień 31.12.2022 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Aktualności