Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 30.12.2021 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H1, tj. kwotę równą wartości piątej raty zmienionego układu w wysokości 178 811,53 zł (w tym kwota główna 120 000,00 zł stanowiąca 6,00% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 58 811,53 zł na dzień 31.12.2021 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Aktualności