Spółka zaprasza akcjonariuszy i obligatariuszy na spotkanie z Prezesem Zarządu Spółki Panem Radosławem Grodzkim, które odbędzie się w dniu 15.11.2018 r. o godz. 12:00 w Lingua Nova Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wspólna 41, piętro II, sala nr 3.

W trakcie spotkania zostaną omówione wyniki finansowe Spółki na dzień 30.09.2018 roku i bieżąca realizacja zadań.

Aktualności