Zarząd Spółki Marka Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 5, lok.109, 15-879 Białystok, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, a także § 18 pkt 1 Statutu Spółki Marka S.A., uchwala, co następuje:

  1. Postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2016 r., godzina 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok.
    1. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały. pdf icon
    2. Projekty Uchwał do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią Załącznik nr 2 do Uchwały. pdf icon
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aktualności