Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 29.12.2023 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii M, tj. kwotę równą wartości pierwszej raty zmienionego układu w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z przyjętą na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 11 grudnia 2023 r. zmianą układu częściowego.

Aktualności