Zarząd Marka S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na podstawie § 25 ust 1 lit j w związku z § 27 ust 3 i 4 Statutu Spółki oraz w związku z upływem pierwszej kadencji Zarządu spółki Marka S.A.

Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 7/2015 z dnia 06 maja 2015 roku uchwaliła, iż Zarząd Spółki w drugiej kadencji będzie jednoosobowy oraz powołała Pana Jarosława Konopkę w skład Zarządu spółki Marka S.A. na kolejną kadencję i powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Aktualności