Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 30.03.2021 r., Spółka zgodnie z zatwierdzoną zmianą układu częściowego obejmującego obligatariuszy, dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H1, tj. kwotę równą wartości drugiej raty zmienionego układu w wysokości 170 222,38 zł (w tym kwota główna 120 000,00 zł stanowiąca 6,00% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 50 222,38 zł na dzień 31.03.2021 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Aktualności