Zarząd Marka S.A. informuje, iż w dniu 29.09.2023 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii J, tj. kwotę równą wartości dwunastej raty zmienionego układu w części dotyczącej serii J w wysokości 276 596,80 zł (w tym łączna kwota główna 170 000,00 zł i odsetki w wysokości 106 596,80 zł). Na pozostałą część dwunastej raty dotyczącą obligacji serii M, wierzyciel udzielił prolongaty terminu zapłaty w związku z toczącym się postępowaniem o zmianę układu.

Aktualności