Zwołanie ZWZA na dzień 15 czerwca 2018 roku.

          Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 15 czerwca 2018 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał są dostępne w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Aktualności